Obsluha elektrických zariadení: Poučená osoba §20 Vyhl. 508/2009 Z. z.

Poučená osoba je fyzická osoba bez elektrotechnického vzdelania, ktorá môže obsluhovať technické zariadenie elektrické alebo vykonávať na ňom prácu v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami, ak bola v rozsahu vykonávanej činnosti preukázateľne oboznámená o činnosti na tomto technickom zariadení elektrickom a o postupe pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom.

 

Dátum konania:               Podľa záujmu

Miesto konania:               Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina – budova Plemenárske služby ŠP, alebo u objednávateľa

Začiatok:                          8.30-9.00 hod. prezentácia;              9.00  hod. – začiatok školenia

Účastníci:                         osoby určené na obsluhu technického zariadenia elektrického

Forma ukončenia:           písomný doklad

Spôsob platby:

  1. a) 25,- €/osoba pri prezentácii (faktúra s príjmovým dokladom)
  2. b) 25,-€/osoba poukázaním na účet

IBAN: SK7311110000006625839006 SWIFT: UNCRSKBX

var. symbol: 20170000 (potvrdiť avízo o platbe na záväznej prihláške).

Ak máte o školenie záujem vyplňte priloženú prihlášku a pošlite na našu adresu poštou alebo mailom na adresu bentes@bentes.sk

 

 BenTeS, s.r.o.

Odborné vzdelávanie

 Hviezdoslavova  722/48

010 02  Žilina

Záväzná prihláška TU.

© 2017 Bentes.sk