1. Základný kurz (bez praktickej časti)obsluhy vybraných stavebných strojov a zariadení pre priestory v ktorých vykonáva dozor Štátna banská správa - ČINNOSTI UPRAVENÉ ZÁKONOM SNR č. 51/1988 Zb.
o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe NA POVRCHU

Dátum konania:               Podľa záujmu

Miesto konania:               Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina – budova Plemenárske služby                                               ŠP, alebo u zamestnávateľa

Začiatok:                          8.30-9.00 hod. prezentácia;              9.00  hod. – začiatok školenia

Účastníci:                         osoby určené na obsluhu stavebných strojov – získanie dokladu na obsluhu

Forma ukončenia:           písomný doklad

Spôsob platby:

  1. a) 160,- €/osoba pri prezentácii (faktúra s príjmovým dokladom)
  2. b) 160,-€/osoba poukázaním na účet

IBAN: SK7311110000006625839006 SWIFT: UNCRSKBX

var. symbol: 20171014 (potvrdiť avízo o platbe na záväznej prihláške).

Ak máte o školenie záujem vyplňte priloženú prihlášku a pošlite na našu adresu poštou alebo mailom na adresu bentes@bentes.sk

BenTeS, s.r.o.

Odborné vzdelávanie

Hviezdoslavova  722/48

010 02  Žilina

Záväzná prihláška TU.

2. Základný kurz (bez praktickej časti)obsluhy vybraných stavebných strojov a zariadení pre priestory v ktorých vykonáva dozor Inšpekcia práce – zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

+Dátum konania:               Podľa záujmu

Miesto konania:               Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina – budova Plemenárske služby                                               ŠP, alebo u zamestnávateľa

Začiatok:                          8.00-8.30 hod. prezentácia;              8.30  hod. – začiatok školenia

Účastníci:                         osoby určené na obsluhu stavebných strojov – získanie dokladu na obsluhu

Forma ukončenia:           písomný doklad

Spôsob platby:

  1. a) 145,- €/osoba pri prezentácii (faktúra s príjmovým dokladom)
  2. b) 145,-€/osoba poukázaním na účet

IBAN: SK7311110000006625839006 SWIFT: UNCRSKBX

var. symbol: 20171014 (potvrdiť avízo o platbe na záväznej prihláške).

Ak máte o školenie záujem vyplňte priloženú prihlášku a pošlite na našu adresu poštou alebo mailom na adresu bentes@bentes.sk

 

BenTeS, s.r.o.

Odborné vzdelávanie

Hviezdoslavova  722/48

010 02  Žilina

Záväzná prihláška TU.

© 2017 Bentes.sk