Služby potrebné na prevádzku objektov, zariadení a budov (technická správa budov)

Správa objektov, zariadení a budov VTZ (vyhradené technické zariadenia)

VTZ (vyhradené technické zariadenia):

    • ¤ elektrické,
    • ¤ plynové,
    • ¤ zdvíhacie,
    • ¤ tlakové.

Zabezpečujeme odborné prehliadky a odborné skúšky + servis na všetky druhy VTZ v organizáciách dozorovaných inšpekciou práce a aj v organizáciách dozorovaných banskými úradmi!

Vypracovanie miestnych prevádzkových predpisov.

Vypracovanie dokumentácie pre prevádzku VTZ.

Vyhl. 508/2009 Z.z.

© 2017 Bentes.sk