ODBORNÁ PRÍPRAVA ELEKTRIKÁROV V PRIESTOROCH DOZOROVANÝCH ŠBS

Základný kurz pre elektrikárov v priestoroch dozorovaných štátnou banskou správou (lomy, štrkovne a pod.) – §21, §22 a §23 vyhlášky č. 5085/2009 Z.z., vrátane bleskozvodov
–    Dátum konania:    podľa záujmu
–    Miesto konania:    Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina – budova Plemenárske služby                                          ŠP, alebo u zamestnávateľa

AKTUALIZAČNÁ ODEBORNÁ PRÍPRAVA ELEKTRIKÁROV V PRIESTOROCH DOZOROVANÝCH ŠBS

Aktualizačná odborná príprava elektrikárov v priestoroch dozorovaných štátnou banskou správou (lomy, štrkovne a pod.) – §21, §22 a §23 vyhlášky č. 5085/2009 Z.z., vrátane bleskozvodov

–    Dátum konania:    podľa záujmu
–    Miesto konania:    Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina – budova Plemenárske služby                                          ŠP, alebo u zamestnávateľa

V prípade záujmu nás kontaktujte:

Mobil: 0903669028, 0903539662, 0903884998
e-mail:    admin@bentes.sk, bentes@bentes.sk, educo@bentes.sk

© 2017 Bentes.sk